Prazas de arquitecto en Celanova (Ourense) e no Porriño (Pontevedra)

15 maio 2023

No BOE de 12 de maio, publícanse as resolucións do Concello de Celanova (Ourense) con unha praza de arquitecto/a e do Concello do Porriño (Pontevedra) con dúas prazas de arquitecto. Estas publicacións inician o cómputo de prazo de presentación de solicitudes.

Resolución de 21 de abril del Ayuntamiento de Celanova (Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 28 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir