Prazas de arquitecto/a nos concellos de Baltar e Neda

18 Xan 2023

Publicadas no DOG de 19 de xaneiro as convocatorias e bases para prazas de arquitecto que se relacionan a continuación.

BALTAR

ANUNCIO da convocatoria de estabilización. DOG 18/01/2023.

NEDA

ANUNCIO das convocatorias e das bases reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal ao abeiro da Lei 20/2021 (expediente 2022/E001/000005-6-7). DOG 18/01/2023.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir