Praza de arquitecto no Concello de Valdoviño

30 Xan 2019

No BOP-A Coruña de 29 de xaneiro, aparece publicado o anuncio de oferta de emprego público para o ano 2018 do Concello de Valdoviño, no que figura unha praza de arquitecto como funcionario de carreira.

Enlace ao BOP.


Plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Valdoviño

En el BOP-A Coruña de 29 de enero, aparece publicado el anuncio de oferta de empleo público para el año 2018 del Ayuntamiento de Valdoviño, en el que figura una plaza de arquitecto como funcionario de carrera.

Enlace al BOP.

Compartir