Ofertas de emprego BOP Ourense

14 Dec 2022

No BOP Ourense de 14 de decembro, aparecen prazas de emprego público para arquitecto/a por estabilización mediante concurso nos concellos de:

O Carballiño

Castrelo de Miño

Muíños

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 

 

Compartir