Oferta de emprego

7 xuñ 2023

Empresa de servicios de verificación e certificación selecciona un posto de arquitecto/a autónomo para A Coruña

Funcións a realizar: – Control de calidade da execución das instalacións indicadas no proxecto de referencia da obra. – Control de produtos, equipos e sistemas. – Control da obra terminada, probas finais e de servizo. – Garantir o cumprimento dos obxectivos fixados no Proxecto. – Controlar a implantación e seguimento daquelas medidas que se adopten en orde á consecución dos obxectivos que se puidesen fixar.

Requisitos: Arquitecto/a con experiencia de alomenos un ano. Valorase máster relacionado con calidade.

Tipo de contrato: Autónomo. – Salario negociable.

Interesados: C.V. natividad-ana.santana@bureauveritas.com

Compartir