Deputación Provincial de Pontevedra – Unha praza de arquitecto/a

23 Nov 2021

No BOE de data 23 de novembro anúnciase a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra, referente á convocatoria para proveer varias plazas, mediante o sistema de oposición, en turno libre, nas que figura unha praza de Arquitecto/a.

O prazo de inscrición de 20 días naturais comeza a contar desde o día seguinte ao desta publicación no BOE.

Enlace ao BOE.

Este anuncio publicouse previamente no DOG, polo que comeza o cómputo de 20 días naturais a contar desde o.

  • DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

-ANUNCIO relativo á convocatoria de procesos selectivos para a cobertura de prazas de persoal funcionario e postos de traballo de persoal laboral fixo incluídos nas ofertas de emprego público dos anos 2018, 2020 e 2021. DOG 03/11/21

Compartir