Concello de Pontedeume | Bolsa de traballo para nomeamentos interinos de arquitecto/a [OFERTA PECHADA]

8 xuñ 2018

Rectificación de erros materiais das bases da convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto municipal do Concello de Pontedeume.  PRAZO SETE DÍAS NATURAIS.

Publicado no BOP-A Coruña o día 8 de xuño.

Enlace ao Boletín.

Enlace á Rectificación.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir