Concello de Ortigueira – Unha praza de arquitecto/a

18 xuñ 2024

No BOE de 18 de xuño publícase a RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024, do concello de Ortigueira (A Coruña), referente á convocatoria para proveer unha praza de Técnico/a superior en Arquitectura, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Superior, mediante o sistema de oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Enlace ao BOE.

Compartir