Concello de Lugo | Dúas prazas de arquitecto/a

0
Posted by / 22 abril 2019 / Categories: Emprego / 0 Comments

No BOP-Lugo de 20 de abril, aparecen a convocatoria e as bases do proceso selectivo para o acceso ao cadro de persoal do Excmo. Concello de Lugo, de dúas prazas de arquitecto/a pola quenda libre.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días hábiles, contados dende o seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Enlace ao BOP.


Ayuntamiento de Lugo | Dos plazas de arquitecto/a

En el BOP-Lugo de 20 de abril, aparecen la convocatoria y las bases del proceso selectivo para el acceso al cuadro de personal del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, de dos plazas de arquitecto/a por el acceso libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Enlace al BOP.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube