Concello de Cee | Unha praza de arquitecto/a

19 Feb 2019

No BOP-A Coruña de 19 de febreiro, aparecen as bases para cubrir unha praza de arquitecto/a no Concello de Cee.

Pode accederse a dita publicación a través do seguinte ENLACE.


Ayuntamiento de Cee | Una plaza de arquitecto/a

En el BOP-A Coruña de 19 de febrero, aparecen las bases para cubir una plaza de arquitecto/a en el Ayunamiento de Cee.

Se puede acceder a dicha publicación a través del siguiente ENLACE.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 

Compartir