No DOG de 21 de outubro anúnciase a convocatoria do Concello de Bueu, que xa se publicou no BOP Pontevedra de 25 de setembro, dun proceso electivo para a cobertura dunha praza vacante de Arquitecto/a superior en réxime de interinidade do Concello de Bueu.

O prazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, que se iniciou ao día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Enlace ao DOG.

Enlace ao BOP-Pontevedra.