Dispoñible esta guía con información sobre o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter plurianual.

Estas axudas se poden solicitar para:

  1. Edificios de uso residencial de vivenda colectiva
  2. Vivendas unifamiliares
  3. Pisos e locais dentro dun edificio de vivenda colectiva

Enlace:

Guía_Axudas_Rehabilitación_Xunta