Curso de representación de proxectos de edificación

8 Feb 2021

O CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol anuncia a convocatoria deste curso, que se corresponde co ciclo de FP de delineación, pero está orientado a desempregados, obténdose o certificado de profesionalidade.

Ten unha duración de 600 horas, incluíndo 120 horas de prácticas en empresas. Tra-la superación do curso, o alumnado obterá o Certificado de Profesionalidadd correspondente.

Inicio o día 2 de marzo. Para máis información, ir á Oficina de Emprego, ou contactar co Departamento de Edificación e Obra Civil do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.


Curso de representación de proyectos de edificación

El CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol anuncia la convocatoria de este curso, que se corresponde con el ciclo de FP de delineación, pero está orientado a desempleados, obteniéndose el certificado de profesionalidad.

Está dirigido a personas en situación de desempleo. Tiene una duración de 600 horas, incluyendo 120 horas de prácticas en empresas. Tras la superación del curso, el alumnado obtendrá el Certificado de Profesionalidad correspondiente.

Inicio el día 2 de marzo. Para más información, ir a la Oficina de Empleo, o contactar con el Departamento de Edificación y Obra Civil del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro,

LOCALIZACIÓN

Avenida Castelao, nº 64
15406 Ferrol (A Coruña)

Teléfonos
Central: +34 881.930.145
Oficina: +34 881.930.146
Fax: +34 881.930.165

PÁGINA WEB

CORREO ELECTRÓNICO

cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.gal

Compartir