Curso | taller para a formación en edificación sustentable

14 maio 2018

Vigo, 18, 21, 25, e 28 de xuño de 2018. Duración total 16h.

Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro.
Analizaranse 16 obras, 13 delas CON RESOLUCIÓN FAVORABLE e outras tres presentadas recentemente co novo PAREER 2. O taller gañará significado a través do enfoque práctico. Isto contemplarémolo mediante as visitas a dúas obras en estado de execución nas cales veremos como papel e realidade toman coherencia a través da intervención sobre a envolvente. FACILITARASE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA RELATIVA AOS DETALLES CONSTRUTIVOS DE TODAS AS OBRAS.

máis información e inscrición

………..

Vigo, 18, 21, 25 y 28 de junio de 2018. Duración total 16h.

Este taller se plantea con el objetivo de abrir expectativas reales de trabajo en el campo de la edificación sostenible. El curso-taller enfocará los trámites administrativos y técnicos desarrollados en anteriores ediciones del PAREER y analizará a mayores la nueva convocatoria PAREER II que comenzó el día 3 de febreiro.
Se analizarán 16 obras, 13 de ellas CON RESOLUCIÓN FAVORABLE y otras tres presentadas recientemente con el nuevo PAREER 2.
El taller ganará significado a través del punto de vista práctico. Esto lo contemplaremos mediante las visitas a dos obras en estado de ejecución en las cuales veremos cómo papel y realidad toman coherencia a través de la intervención sobre la envolvente. SE FACILITARÁ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA RELATIVA A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TODAS LAS OBRAS.

más información e inscripción

Compartir