Ponencia de José Fariña Tojo «Os asentamientos rurais. Como afrontar o cambio climático dende a planificación urbanística», no marco do Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. A ponencia tivo lugar o xoves 15 de marzo de 2018 nas dependencias da EGAP. Incorpórase este vídeo ao canal do COAG, na sección de urbanismo.

Acceder á ponencia