DMA2020 | Habitar o territorio. Presente, pasado e futuro da vivienda e a cidade

30 Set 2020

O vindeiro luns 5 de outubro, coa lema “arquitectura para vivir mellor“, celébrase o Día Mundial da Arquitectura 2020. Dentro das actividades programadas con esta ocasión, o COAG organiza a xornada on line “Habitar o territorio: pasado, presente e futuro da vivenda e a cidade”, que ten por obxecto debater e reflexionar distendidamente acerca da evolución da vivenda desde a segunda metade do século XX, tanto desde o punto de vista tipolóxico e espacial como desde o punto de vista da súa implantación no territorio e a súa capacidade para  xerar e transformar a cidade. Analizaremos diferentes solucións arquitectónicas e urbanísticas adoitadas ao longo dos anos, os seus acertos e os seus fracasos. Analizaremos tamén a problemática actual, os novos modelos e demandas habitacionais e debateremos acerca das posibles solucións e ferramentas necesarias para abordar esta problemática desde a óptica da arquitectura, o urbanismo e a xestión da cidade.

Modera e intervén:

 • Angel Panero Pardo. Arquitecto especialista en Rehabilitación, renovación urbana e rexeneración urbanística.

Interveñen:

 • Ana Amado Pazos, arquitecta e fotógrafa, e Andrés Patiño Eirín, arquitecto, autores do libro “Habitar el agua”, estudo sobre o programa de colonización do Instituto Nacional de Colonización desenvolvido durante o franquismo no que se analizan e documentan máis de 30 poboados.
 • Miguel Abelleira Doldán. Doutor Arquitecto. Profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Autor da tese doutoral “Arquitectura en Galicia durante a autarquía 1939-1953”.
 • Martín Fernández Prado. Doutor Arquitecto. Profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Autor da tese doutoral Plans Im-Parciais. Xénese e evolución dos Polígonos do INV en Galicia.
 • Maricarmen Tapia. Arquitecta, doutora en Urbanismo pola Universitat Politècnica de Catalunya. Participa activamente na defensa dos dereitos das persoas na cidade e o territorio, a través de organizacións, publicacións e investigacións. É directora de Critica Urbana.

Data e hora:

 • Luns 5 de outubro de 2020, ás 17:00 horas.

Para asistir, requírese inscrición no seguinte ENLACE.  Prazas limitadas ata completar aforo dispoñible.

[Descargar cartel da xornada]

……….

DMA2020 | Habitar el territorio. Presente, pasado y futuro de la vivienda y la ciudad

El próximo lunes 5 de octubre, con el lema “arquitectura para vivir mejor“, se celebra el Día Mundial de la Arquitectura 2020. Dentro de las actividades programadas con esta ocasión, el COAG organiza la jornada on line “Habitar el territorio: pasado, presente y futuro de la vivienda y la ciudad”, que tiene por objeto debatir y reflexionar distendidamente acerca la evolución de la vivienda desde la segunda mitad del siglo XX, tanto desde el punto de vista tipológico y espacial como desde el punto de vista de su implantación en el territorio y su capacidad para  generar y transformar la ciudad. Analizaremos diferentes soluciones arquitectónicas y urbanísticas adoptadas a lo largo de los años, sus aciertos y sus fracasos. Analizaremos también la problemática actual, los nuevos modelos y demandas habitacionales y debatiremos acerca de las posibles soluciones y herramientas necesarias para abordar esta problemática desde la óptica de la arquitectura, el urbanismo y la gestión de la ciudad.

Modera e interviene:

 • Angel Panero Pardo. Arquitecto especialista en Rehabilitación, renovación urbana y regeneración urbanística.

Intervienen:

 • Ana Amado Pazos, arquitecta y fotógrafa, y Andrés Patiño Eirín, arquitecto, autores del libro “Habitar el Agua”, estudio sobre el programa de colonización del Instituto Nacional de Colonización desarrollado durante el franquismo en el que se analizan y documentan más de 30 poblados.
 • Miguel Abelleira Doldán. Doctor Arquitecto. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Autor de la tesis doctoral “Arquitectura en Galicia durante la autarquía 1939-1953”.
 • Martín Fernández Prado. Doctor Arquitecto. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Autor de la tesis doctoral Planes Im-Parciales. Génesis y evolución de los Polígonos del INV en Galicia.
 • Maricarmen Tapia. Arquitecta, doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya. Participa activamente en la defensa de los derechos de las personas en la ciudad y el territorio, a través de organizaciones, publicaciones e investigaciones. Es directora de Critica Urbana.

Fecha y hora:

 • Lunes 5 de octubre de 2020, a las 17:00 horas.

Para asistir, se requiere inscripción en el siguiente ENLACE.  Plazas limitadas hasta completar aforo disponible.

[Descargar cartel de la jornada]

Compartir