Convocatorias abertas

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 27 de setembro, este concurso para seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de construción do edificio que albergará a nova sede da Xunta de Galicia na cidade de Ourense.

Se realizará UNHA VISITA Á PARCELA o MÉRCORES DÍA 5 DE OUTUBRO DE 2022, ÁS 13:30 H. As persoas interesadas en asistir deberán comunícalo por medio dun correo electrónico ao enderezo ascension.labella.lozano@xunta.gal

Na seguinte ligazón figura a ubicación do punto de encontro. read more…

Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O Concello de Bande convoca un concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto, coa finalidade de acadar a mellor propostas arquitectónica para a construción dun centro termal de nova planta e a posta en valor e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais nese concello no lugar dos Baños, inmediato ao embalse das Conchas. read more…

V Premio Félix Candela ‘Hombre de Maíz’

El Premio Félix Candela es un concurso internacional de ideas de arquitectura en español, en dos fases, convocado anualmente por el Instituto Español de Arquitectura (IESARQ) y está dirigido a todos aquellos estudiantes de arquitectura, arquitectura del paisaje, urbanismo y diseño, así como, a arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores jóvenes, de manera individual o formando equipos de dos y hasta tres miembros. read more…