Concurso de ideas Edificios Administrativos San Caetano | acta da 2ª reunión do xurado e da 2ª reunión administrativa

6 Ago 2019

Están dispoñibles as actas da 2ª reunión do xurado do Concurso de Ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para a reforma interior e a reorganización da ocupación do Complexo Administrativo de San Caetano, así como da 2ª reunión administrativa.

Documentación subida o 6 de agosto.

PÁXINA DO CONCURSO


Concurso de ideas Edificios Administrativos San Caetano | acta de la 2ª reunión del jurado y de la 2ª reunión adminstrativa

Están disponibles las actas de la 2ª reunión del jurado del Concurso de Ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyecto, para la reforma interior y la reorganización de la ocupación del Complejo Administrativo de San Caetano, así como de la 2ª reunión administrativa.

Documentación subida el 6 de agosto.

PÁGINA DEL CONCURSO

Compartir