Recurso de reposición contra a licitación da Consellería de Política Social e Xuventude para a Contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución, estudo de seguridade e saúde e servizo de dirección de obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia na residencia de maiores A Milagrosa en Lugo incluído dentro do “Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia -financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU”. (Referencia de expediente CPS-2023-0007; Expediente 10/2023)

29 Mar 2023

O COAG presentou impugnou os pregos no entendemento de que os criterios de adxudicación compre por de manifesto que os criterios de adxudicación e a súa valoración infrinxen artigo 145.4 LCSP o no cumprían co mínimo legal de que nos contratos de servicios de arquitectura os criterios relacionados coa calidade deben ter unha valoración mínima do 51% do total da puntuación a asignar aos criterios de adxudicación.

Compartir