Edificio dotacional CITEXVI. Vigo

12 Abr 2014

Alfonso Penela Arquitectos

Un grande porta contedores lixeiro, transparente,
luminoso, á espera de cargas.

Atracado dando resposta á xeomorfoloxía
inmediata e de relación co territorio.

A planta baixa libérase, faise transparente
evidenciando o seu necesario carácter público.

Xeometría disciplinada que permite a partir de
unha modulación rigorosa crear contedores
variables segundo a demanda.

Un gran porta contenedores ligero, transparente,
luminoso, a la espera de cargas.

Atracado dando respuesta a la geomorfología
inmediata y de relación con el territorio.

La planta baja se libera, se hace transparente
evidenciando su necesario carácter público.

Geometría disciplinada que permite a partir de
una modulación rigurosa crear contenedores
variables según la demanda.

Obra
Edificio dotacional CITEXVI

Situación
Campus Lagoas Marcosende – Vigo – Galicia – España

Arquitectos
Alfonso Penela Arquitectos. Alfonso Penela Fernández (680), Marister Failde Ferreiro (2051), Mar Penela López (4317)

Colaboradores
Manuel Cuquejo González, Adega da Costa González

Fotografía
Manuel González Vicente MgV

Año
2011

memoria y planos – Alfonso Penela Arquitectos

0051 CITEXVI campus vigo 05

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría EQUIPAMIENTO (Santiago de Compostela)

Compartir