Xunta Xeral ordinaria: 31 de maio de 2018

0
Posted by / 17 abril 2018 / Categories: coag, Noticias, Xuntas / 0 Comments

Conforme á convocatoria realizada na circular 8/2018 infórmase da celebración dunha Xunta Xeral ordinaria a celebrar o día 31 de maio de 2018 en Santiago de Compostela, ás 16,00 horas en primeira convocatoria e ás 16,30 h. en segunda.

Por último, indícase que no panel de servizos da web colexial, podese consultar: a documentación dos asuntos a tratar na sesión así como toda a información e documentación relativa á participación telemática nas Xuntas Xerais.


Junta General ordinaria: 31 de mayo de 2018

Conforme a la convocatoria realizada en la circular 8/2018 se informa de la celebración de una Junta General ordinaria a celebrar el día 31 de mayo de 2018 en Santiago de Compostela, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 16,30 h. en segunda.

Por último, se indica que en el panel de servicios de la web colegial, se puede consultar: la documentación de los asuntos a tratar en la sesión así como toda la información y documentación relativa a la participación telemática en las Juntas Generales.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube