Peche de Contas e informe de Auditoría correspondentes ao exercicio 2014

9 Abr 2015

A Xunta de Goberno adoptou o acordo de aprobar as contas anuais auditadas do COAG correspondentes ao exercicio 2014 e elevalas á Xunta Xeral para a súa aprobación definitiva.

Pódese consultar esta documentación no seguinte ENLACE.

La Xunta de Goberno adoptó el acuerdo de aprobar las cuentas anuales auditadas del COAG correspondientes al ejercicio 2014 y elevarlas a la Xunta Xeral para su aprobación definitva.

Se puede consultar esta documentación en el siguiente ENLACE.

Compartir