Peche das oficinas colexiais os días 24 e o 31 de decembro. Atención colexial durante o Nadal.

17 Dec 2019

Infórmase que, como en anos anteriores, todas as oficinas colexiais permanecerán pechadas a véspera dos días de Nadal e Aninovo. os días 24 e 31 de decembro.

Lamentamos as molestias que esta circunstancia poida causar.

Tamén se lembra que, durante o período de Nadal, debido á redución de efectivos por mor do desfrute das súas vacacións polo persoal, recomendase realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.

En relación co anterior, lémbrase que, a través da referida plataforma, se poden realizar consultas sobre cuestións como:

No caso de non ter claro o ámbito da consulta, deberase usar a modalidade de Outras consultas. Tamén é posible presentar reclamacións por este medio.


Cierre de las oficinas colegiales los días 24 y 31 de diciembre. Atención colegial durante la Navidad

Se informa que, como en años anteriores, todas las oficinas colegiales permanecerán cerradas la víspera de los días de Navidad y Año Nuevo, los días 24 y 31 de diciembre.

Lamentamos las molestias que esta circunstancia pueda causar.

También se recuerda que, durante el período de Navidad, debido a la reducción de efectivos a causa del disfrute de sus vacaciones por el personal, se recomienda realizar cualquier consulta o solicitud a través de la plataforma de consultas colegial, disponible en el panel de servicios de la web colegial.

En relación con lo anterior, se recuerda que, a través de la referida plataforma, se pueden realizar consultas sobre cuestiones como:

En caso de no tener claro el ámbito de la consulta, se deberá utilizar la modalidad de Otras consultas. También es posible presentar reclamaciones por este medio.

 

 

Compartir