Oferta de practicas remuneradas FUAC

28 Abr 2021

Fundación Universidade da Coruña oferta prácticas en empresas de A Coruña, para Grao en Estudos de Arquitectura con prazo límite de inscripción do 02 de Maio de 2021

Departamento de delineación

Funcións: Colaboración e apoio na delimeación e acotación de planos en Autocad, medicións sobre planos, orzamentos, introducción de datos en Presto, impresión e doblados de planos. Apoio en Xeneral no area de delineación.

06 meses de duración con posibilidades de prórroga

Axuda económica de 612€ con horario de xornada completa.

ENLACE ca noticia e inscripción: https://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=3891

Compartir