Oferta de formación por BECA

11 Out 2019

Estudo de arquitectura na cidade de VIGO, selecciona arquitecto/a recien titulado/a.

  • Funcións: Colaborar na redacción de proxectos desenvolvidos polo estudo.
  • Tipo de contrato: Bolsa FEUGA por 3 meses con posibilidades de prorroga.
  • Interesados: enviar C.V. e portafolio a info@irori.es

Estudio de arquitectura en la ciudad de VIGO, selecciona arquitecto/a recien titulado/a.

Funciones: Colaborar en la redacción de proyectos desarrollados por el estudio.
Tipo de contrato: Beca FEUGA por 3 meses con posibilidades de prorroga.
Interesados: enviar C.V. y portafolio a info@irori.es

Compartir