Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

15 Dec 2023

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca.

Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión.

Postos ofertados: dous.

Duración da beca: 6 meses.

Coñecementos: Autocad, Revit.

Interesados enviar CV e portfolio a:   rrhh@knfgroups.com 

 

 

Compartir