Oferta de formación por Beca FEUGA

25 Abr 2022

Salgado e Liñares arqutectos, estudo sito en Ames,  selecciona arquitecto/a para completar a súa formación colaborando nos traballos do estudo.

Funcións:  Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo.

Coñecementos: Revit e Cad.

Contrato ofertado: beca FEUGA.

Interesados: enviar C.V. a sel.arquitectos@coag.es 

Compartir