Oferta de emprego por beca FEUGA/FUAC

25 Feb 2019

Estudo de arquitectura na cidade de A Coruña, oferta un posto de traballo para arquitecto. 

requisitos:

  • arquitecto recen titulado ou estudante con so o Proxecto de remate de carreira pendente.
  • Cumplir requisitos para incorporarse segun beca FEUGA / FUAC
  • valorarase portofolio de traballos realizados.

ofrécese:

  • incorporación inmediata
  • posto de traballo na cidade de A Coruña en estudo de Arquitectura

interesados:

  • enviar curriculum vitae a: nunel@coag.es  (a atención de Felipe)

(Prazo de vixencia: 2 semanas a partir da data de publicación)


Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña, oferta un puesto de trabajo para arquitecto

requisitos:

-arquitecto recien titulado o estudiante con solo Proyecto final de carrera pendiente.
– Cumplir requisitos para incorporarse segun beca FEUGA O FUAC .
-se valorará portofolio de trabajos realizados.

se ofrece:

-incorporación inmediata
-puesto de trabajo en la ciudad de A Coruña en estudio de Arquitectura

interesados:

-enviar curriculum vitae la: nunel@coag.es (la atención de Felipe)
(Plazo de vigencia: 2 semanas a partir de la fecha de publicación)

Compartir