Oferta de emprego por beca FEUGA

25 Feb 2019

Estudo de arquitectura en A Coruña selecciona arquitecto/a recién licenciado ou estudiante de último curso. 

Valóranse coñecementos de 3D e renderizado, bo dominio de Autocad e manexo de outros programas

Tipo de contrato: beca FEUGA ou similar.

Xornada: media xornada (flexible, mañás ou tardes segundo conveña o becario)

Duración: a convir (máximo segundo beca FEUGA)

Candidato/a: menor 30 anos.

Enviar CV con selección de traballos a: ocostudio@hotmail.com


Se valoran conocimientos de 3D y renderizado, buen dominio de Autocad y manejo de otros programas.

Tipo contrato: beca FEUGA o similar

Jornada: media jornada (flexible, mañanas o tardes según convenga a becario)

Duración: a convenir (máximo según becas Feuga)

Candidat@: menor 30 años

Enviar CV con selección de trabajos a: ocostudio@hotmail.com

Compartir