Estudo de arquitectura en Arteixo ( A Coruña) selecciona arquitecto/a.

Posto ofertado: Arquitecto/a coas condicións da beca FEUGA.

Funcións a desempeñar: colaborar na realización de proxectos.

Duración do contrato: 12 meses

Interesados: Enviar o C.V.  a alexarquitecto@gmail.com


Estudio de arquitectura en Arteixo (A Coruña) selecciona arquitecto/a

Puesto ofertado: Arquitecto/a con las condiciones de la beca FEUGA

Funciones a desempeñar: colaborar en la realización de proyectos. 

Duración del contrato: 12 meses

Interesados enviar el C.V.  a:  alexarquitecto@gmail.com