Oferta de emprego

11 Out 2018

GESVALT sociedade de tasación, homologada polo Banco de España, selecciona técnico para ampliar a rede de  tasadores externos en Galicia.

Requisitos:

-Titulados en Arquitectura / Arquitectura Técnica, con ou sen experiencia na elaboración de tasacións inmobiliarias.

-Flexibilidade, capacidade de comunicación e resposta.

-Compromiso para a entrega do traballo nos prazos fixados.

-Precisase capacidade de desprazamento dentro do ámbito provincial do seu domicilio.

 Contrato:

-Contrato mercantil de servicios (Autónomo)

Interesados: 

deberá entrar no siguente link: https://gesvalt.es/unete-a-nosotros e rellenar todos os campos (Nome, apelidos, provincia…). Informamos que no apartado “INTERESADO EN” tense que seleccionar a opción “TECNICO TASADOR


GESVALT sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona técnico para ampliar la red de  tasadores externos en Galicia.

Requisitos

-Titulados en Arquitectura y/o Arquitectura Técnica, con o sin experiencia en la elaboración de tasaciones inmobiliarias.

-Flexibilidad, capacidad de comunicación y respuesta.

-Compromiso para la entrega del trabajo en los plazos fijados.

-Se precisa capacidad de desplazamiento dentro del ámbito provincial de su domicilio.

 Contrato:

-Contrato mercantil de servicios (Autónomo)

 Interesados: 

Todo aquel interesado deberá entrar en el siguiente link: https://gesvalt.es/unete-a-nosotros y rellenar todos los campos (Nombre, apellidos, provincia…). Informamos que en el apartado “INTERESADO EN” se tiene que seleccionar la opción “TECNICO TASADOR

Compartir