Oferta de emprego

25 Set 2017

(data de publicación: 25/09/2017)

Estudo de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto 

Requisitos mínimos:

  • Manexo de programas CAD (autocad, Revit, Sketchup, 3ds, Sketchup) de deseño (Adobe CS) medicións (Presto, Arquímedes) e xestión
  • Inglés
  • Experiencia profesional previa , competencia na elaboración de proxectos de retail,  na elaboración de proxectos de execución en edificación, experiencia en elaboración de memorias, medición e orzamentos.

Ofrecese:

  • Desenvolvemento de todas as fases de proxecto.

Tipo de contrato:

  • Laboral a xornada completa

Interesados:


Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto

Requisitos mínimos:

  • Manejo de programas CAD (autocad, Revit, Sketchup, 3ds, Sketchup) de diseño (Adobe CS) mediciones (Presto, Arquímedes) y  gestión
  • Inglés
  • Experiencia profesional previa. Competencia en la elaboración de proyectos de retail,  elaboración de proyectos de ejecución en edificación, experiencia en elaboración de memorias, mediciones y  presupuestos.

Se ofrece:

  • Desarrollo de todas las fases de proyecto.

Tipo de contrato:

  • Laboral a jornada completa

Interesados:

Compartir