Oferta de emprego

14 Mar 2023

Estudo de arquitectura  con sede en Santiago de Compostela selecciona arquitecto/a

Funcions a desempeñar: Desenrolo de proxectos e concursos.
Tipo de contrato: Asalariado. 6 meses prorrogables.
Conocimientos: AUTOCAD, CYPE e programas de Modelado e visualización 3D. Valorase coñecemento de Revit.
Documentación a enviar: Interesados enviar C.V. e portfolio a:  baltaotero@gmail.com 

Compartir