Oferta de emprego

11 Xan 2023

Estudo de arquitectura  con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a

Funcións a desempeñar: Desenrolo de proxectos relacionados co planeamento urbanístico.
Tipo de contrato: Asalariado.
Perfil: Persoa con interese no campo do plan urbanístico, que valore o desenvolvemento profesional no estudo a medio e longo prazo. Xornada completa
Requisitos: Valoraranse coñecementos en ferramentas GIS. Valorarase experiencia aínda que non é un requisito imprescindible. Salario a convir segundo valía e experiencia.
Documentación a enviar: Interesados enviar curriculum estudio@alfonsobotana.gal

Compartir