Oferta de emprego

27 Feb 2017

(data de publicación: 27 de febreiro de 2017)

Unika proyectos y obras, s.a.u. realiza unha  oferta de emprego para RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS.

Posto e características: responsable do departamento de Estudos da empresa. Búsqueda de Licitacións públicas e privadas, análises de Pregos, petición e xestión de ofertas.

Tipo contrato: laboral, a duración do contrato sería inicialmente de 3 meses e logo converteríase en indefinido.

Requisitos: Os aspirantes deben ter como mínimo 5 anos de experiencia en oficina técnica e a residencia debe de ser en Madrid ou Galicia.

Contacto: Os interesados deben enviar o Curriculum Vitae a dirección de correo electrónico laboral@unikaproyectos.com


Unika proyectos y obras, s.a.u. realiza una  oferta de empleo para RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS.

Puesto y características: responsable del departamento de Estudios de la empresa. Búsqueda de Licitaciones públicas y privadas, análisis de Pliegos, petición y gestión de ofertas.

Tipo contrato: laboral: la duración del contrato sería inicial de 3 meses y luego se convertiría en indefinido.

Requisitos: Los aspirantes deben tener como mínimo 5 años de experiencia en oficina técnica y la residencia debe de ser en Madrid o Galicia.

Contacto: Los interesados deben enviar su Curriculum Vitae a la dirección de correo electrónico laboral@unikaproyectos.com

Compartir