Oferta de emprego

31 Mar 2023

BASALNOR S.L. con sede en Cangas, selecciona arquitecto/a no marco do Programa Investigo 2023, menor de 30 anos para incorporación antes do 28 de Abril.

Requisitos: Arquitecto/a menor de 30 anos inscrito/a como demantante de emprego no momento da súa contratación. Incompatibles: Persoas que desempeñasen calquera tipo de posto de invertigación no prazo de 6 meses inmediatamente anteriores e persoas que foran contratadas a través do Plan Investigo 2022.

Tareas: Informes de patoloxías para uso interno. Estudio e análise de sistemas de aforro enerxético, produción de enerxía eléctrica limpa, calefacción, ventilación e recuperación de augas grises. Elaboración e correción de planimetría de edificacións existentes, preferiblemente en BIM. Elaboración de memorias constructivas de estado actual de inmobles. Certificación enerxética mediante as ferramentas CE3X, CYPETHERM HE Plus e/ou ferramenta unificada LIDER-CALENER (HULC). Redación de informes de mellora tanto en patoloxías como en eficiencia enerxética. Realización de medicións para solicitude de orzamentos e análise de comparativas.

Experiencia: Ce3x

Contrato: Asalariado, 12 meses, xornada completa, incorporación antes do 28 de Abril de 2023. Modalidade presencial e teletraballo.

Interesados: CV cego a nosos@lares.gal : sen que figure o nome completo, só iniciais, sen ningún outro dato ou imaxe de carácter persoal (nacionalidade, enderezo, nome e apelidos, idade, sexo, fotografía, etc)

Compartir