OFERTA DE EMPREGO

1 Xan 2017

(data de publicación: 06/02/2017)

SERVITALENT, selecciona a un profesional responsable para empresa con actividade nacional e internacional á produción propia e montaxe de mobles, para a coordinación en obra.

Imprescindible:
– Experiencia en xestión e planificación de obra de 4-6 anos
– Moi valorable experiencia en empresas de mobiliario e sector da madeira.

Data límite de presentación de C.V. até o 28 de Febreiro

Funcións e reponsabilidades:
– supervisar as montaxes realizadas pola empresa velando polo cumprimento dos requirimentos técnicos e prazos
– garantir en obra o cumprimento das condicións do contrato
– realizar e implantar propostas de mellora en procesos e organización do traballo.

Requisitos:
– Formación universitaria de Arquitectura ou Arquitectura técnica
– Inglés Avanzado (C1/C2)
– Dispoñibilidade para viaxar
– Experiencia internacional

Competencias actitudinais:
– Comunicación: Alta
– Flexibilidade: Alta
– Habilidades operativas: Alta
– Planificación: Alta
– Resolución de problemas: Alta

Contrato laboral Indefinido – tempo completo

Interesados enviar Curriculum Vitae a través da seguinte ligazón: https://goo.gl/iLuFaf


SERVITALENT, selecciona a un profesional responsable para empresa con actividad nacional e internacional a la producción propia y montaje de muebles, para la coordinación en obra. 

Imprescindible:
– Experiencia en gestión y planificación de obra de 4-6 años
– muy valorable experiencia en empresas de mobiliario y sector de la madera.

Fecha límite de presentación de C.V. hasta el 28 de Febrero

Funciones y reponsabilidades:
supervisar los montajes realizados por la empresa velando por el cumplimiento de los requerimientos técnicos y plazos
garantizar en obra el cumplimiento de las condiciones del contrato
realizar e implantar propuestas de mejora en proc.

esos y organización del trabajo.

Requisitos:
– formación universitaria de Arquitectura o Arquitectura técnica
– Inglés Avanzado (C1/C2)
– disponibilidad para viajar
– Experiencia internacional

Competencias actitudinales:
– Comunicación: Alta
– Flexibilidad: Alta
– Habilidades operativas: Alta
– Planificación: Alta
– Resolución de problemas: Alta

Contrato laboral Indefinido – tiempo completo

Interesados enviar Curriculum Vitae a través da seguinte ligazónhttps://goo.gl/iLuFaf

Compartir