Oferta de emprego

25 Xan 2022

Empresa inscrita no rexistro de tasacións do Banco de España selecciona arquitecto/a autónomo para realizar tasacións de bens inmobles en A Coruña.

Requisitos: Experiencia mínima de un ano no sector da tasación de bens inmobles. Coñecemento do programa TASA de informática Borsan.

Interesados: C.V.  a marivil@grupotasvalor.es 

Compartir