Oferta de emprego

26 Out 2021

Estudo de arquitectura AC2LARQUITECTURA en O PORRIÑO selecciona arquitecto/a con contrato en practicas para colaborar nos traballos do estudio.

Funcións: Colaborar na redacción de proxectos e direccións de obra.

Coñecementos: Dominio do Galego, así como dos programas Autocad, Cypecad, Arquímedes e Sketchup.

Experiencia: Non é imprescindible.

Contrato: Asalariado (6 meses prorrogables)

Salario: Establecido polo Contrato en Prácticas como ARQUITECTO

Observacións: Contrato inicial en Prácticas (máximo 5 anos dende a obtención do título, e non ter tido contrato en prácticas por tempo superior a 24 meses), por 6 meses, con posibilidade de prórroga ata 2 anos, e mais aló como contrato indefinido.

Interesados: C.V.  a carlosamil@ac2larquitectura.com


Funciones: Colaborar en la redacción de proyectos y direcciónes de obra.

Conocimientos: Dominio del Gallego, así como dos programas Autocad, Cypecad, Arquímedes e Sketchup.

Experiencia: Non es imprescindible.

Contrato: Asalariado (6 meses prorrogables)

Salario: Establecido por el Contrato en Prácticas como ARQUITECTO

Observaciones: Contrato inicial en Prácticas (máximo 5 anos desde a obtención do título, e non ter todo contrato en prácticas por tempo superior a 24 meses), por 6 meses, con posibilidades de prórroga ata 2 años, y mas ala como contrato indefinido.

Compartir