Oferta de emprego

29 Set 2021

Estudo de arquitectura con sede en Ourense selecciona arquitecto/a

Funcións a desempeñar: Colaborar  ou asumir os traballos que desenrrole o estudo  en función da valía do candidato/a

Tipo de contrato: Asalariado – prorrogable. Honorarios a pactar entre as partes.

Interesados: Enviar CV e porfolio a  victorgrandenieto@gmail.com 


Funciones a desempeñar: Colaborar  o asumir  trabajos que desarrolle el estudio  en función de la valía del candidato/a 

Tipo de contrato: Asalariado – prorrogable. Honorarios a pactar entre las partes. 

Compartir