Oferta de Emprego

13 Dec 2016

(data de publicación: 13.12.16)

Krata, S.A., sociedade homologada polo Banco de España para a realización de valoracións inmobiliarias en todo o territorio nacional, busca ampliar a súa rede de tasadores e colaboradores nas catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ofértase dous tipos de colaboración:

– Perfil 1: tasador externo para a realización de tasacions inmobiliarias completas e suxeitas ao marco legal hipotecario.

  • O tasador debe ser titulado en Arquitectura ou Arquitectura Técnica.
  • Requírese experiencia mínima de tres anos realizando este tipo de traballos e coñecemento no manexo do programa TASA

– Perfil 2: colaborador externo da Oficina de Proxectos Masivos para a realización de procura de mercados inmobiliarios e visitas aos inmobles.

  • O tasador debe ser titulado en Arquitectura ou Arquitectura Técnica.
  • Non se require experiencia na realización de valoracións inmobiliarias

Ofrécese contrato de colaboración ou de servizo con diferentes condicións económicas segundo o perfil do posto.
O colaborador externo poderá acceder ao perfil de tasador tras un período de formación.

Os interesados deben remitir os seus CV, indicando o perfil ao que queren acceder, a María Gómez Córdoba, Director Oficina de Proxectos Masivos, á dirección de email mgomez@krata.com


Krata, S.A., sociedad homologada por el Banco de España para la realización de valoraciones inmobiliarias en todo el territorio nacional, busca ampliar su red de tasadores y colaboradores en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se oferta dos tipos de colaboración:

–          Perfil 1: tasador externo para la realización de tasaciones inmobiliarias completas y sujetas al marco legal hipotecario.

o   El tasador debe ser titulado en Arquitectura o Arquitectura Técnica.

o   Se requiere experiencia mínima de tres años realizando este tipo de trabajos y conocimiento en el manejo del programa TASA

–          Perfil 2: colaborador externo de la Oficina de Proyectos Masivos  para la realización de búsqueda de mercados inmobiliarios y visitas a los inmuebles.

o   El tasador debe ser titulado en Arquitectura o Arquitectura Técnica.

o   No se requiere experiencia en la realización de valoraciones inmobiliarias

Se ofrece contrato de colaboración o de servicio con diferentes condiciones económicas según el perfil del puesto.

El colaborador externo podrá acceder al perfil de tasador tras un periodo de formación.

Los interesados deben remitir su CV, indicando el perfil al que quieren acceder, a María Gómez Córdoba, Director Oficina de Proyectos Masivos, a la dirección de email:mgomez@krata.com

Compartir