Oferta de Emprego

29 Xul 2020

Estudio de arquitectura con sede en Nigrán, selecciona arquitecto/a.

O posto ten as seguintes características:

  • Funcións a desempeñar: Redacción de proxectos desde a súa fase inicial, tanto desenvolvemento de memorias como planos.
  • Valorarase dominio de Autocad, paquete Office, Cype. Preferible dominio Sketchup e Lumion.
  • Coñecemento da normativa urbanística e aplicación do código técnico da edificación.
  • Non é precisa experiencia previa.

Condicións da oferta:

  • Tipo de contrato: beca FUAC/FEUGA
  • Duración: 12 meses
  • Salario: 650 euros

Interesad@s enviar C.V.  e portfolio a: arquitectonigran@gmail.com

Compartir