Novo acordo de colaboración entre o COAG e ABANCA

2 Mar 2022

ABANCA e o COAG acaban de asinar un acordo de colaboración que establece condicións especiais na contratación de produtos e servizos da entidade financeira para os/as colexiados/as.

O convenio recolle unha ampla oferta de produtos deseñados para mellorar a competitividade deste colectivo, entre os que destacan pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario e inmobiliario ou avais. O protocolo estipula que os profesionais pertencentes a esta organización colexial tamén poderán beneficiarse das diferentes liñas de financiamento oficial que ABANCA ten subscritas con diversos organismos públicos.

Doutra banda, o documento permite que os profesionais adheridos a este colexio benefíciense de tarifas personalizadas no alta e mantemento dos dispositivos TPV. Ademais, poderán acceder a condicións financeiras vantaxosas para atender necesidades persoais ou das súas familias, a través de produtos como o Préstamo 24 horas, a Tarifa Plana de Seguros ou fondos de investimento, entre outros.

Grazas á banca electrónica tamén poderán utilizar servizos como ‘ Appúntame’, para xestionar de maneira sinxela calquera tipo de cotas, domiciliacións ou subscricións, o Bróker En liña ou ABANCA Pay, entre outros.

Asesoramento personalizado

A entidade ofrecerá o seu servizo ABANCA Persoal, pensado para dar cobertura ás necesidades persoais e familiares dos colexiados grazas a unha unidade especializada dirixida para prestar un servizo de asesoramento e xestión integral. Ademais, accederán a un catálogo de produtos propio adaptado ás súas peticións de rendibilidade e risco. Tamén contarán con xestores especializados en materia de seguros ou banca electrónica.

Da mesma maneira, os arquitectos colexiados e as súas familias poderán acceder ás vantaxes do Programa Cero Comisións de ABANCA, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais. Tamén terán á súa disposición a Tarxeta de crédito ABANCA Persoal ou a VISA Business.

A duración do convenio será dun ano a partir da firma do mesmo, podendo prorrogarse por idénticos períodos, previo acordo das partes.

Máis información no seguinte enlace: https://parati.abanca.com/oferta-colegiados/?colexio-arquitectos-galicia

Compartir