Encontros Be to be. Empresas da Madeira_COAG Vigo

6 Out 2014

O Cluster da Madeira de Galicia, consciente da importancia que ten a cooperación entre todos os axentes que forman parte do sector da construción para realizar proxectos de calidade e competitivos, organiza unha serie de encontros personalizados entre arquitectos e empresas da madeira coa finalidade de dar a coñecer as últimas novidades no sector da madeira, así como as solucións técnicas que presenta este material en diferentes procesos construtivos.
Os encontros, que terán unha duración de 15 minutos, tratan de pór en contacto aos profesionais dos dous sectores co fin último de poder establecer colaboracións conxuntas no futuro.
Para poder establecer a orde dos encontros é necesaria a presinscripción nas xornadas.

Datos do evento:
Data: Martes, 14 de outubro
Hora: 16:00 a 18:00 horas
Lugar: Sala de usos múltiples do COAG – Vigo. Rúa Doctor Cadaval, 5

Programa:
15: 50 horas. Chegada de empresarios e arquitectos

16:00 horas. Explicación dos encontros
– Cada arquitecto manterá un encontro de 15 minutos cunha empresa do Cluster dá Madeira de Galicia co obxectivo de coñecer o traballo que desenvolve cada un e ter o contacto.
– Haberá un cartel no que se detallen os encontros planeados e o lugar que debe ocupar cada un.
– Para axilizar cada encontro, é aconsellable que cada parte leve ben estruturado o contido que quere expor para non dispersarse.

18:00 horas. Fin da xornada

máis información e inscricións aquí

 

Encuentros be to be. Empresas de la madera – COAG-Vigo

El Cluster de la Madera de Galicia, consciente de la importancia que tiene la cooperación entre todos los agentes que forman parte del sector de la construcción para realizar proyectos de calidad y competitivos, organiza una serie de encuentros personalizados entre arquitectos y empresas de la madera con la finalidad de dar a conocer las últimas novedades en el sector de la madera, así como las soluciones técnicas que presenta este material en diferentes procesos constructivos.
Los encuentros, que tendrán una duración de 15 minutos, tratan de poner en contacto a los profesionales de los dos sectores con el fin último de poder establecer colaboraciones conjuntas en el futuro.
Para poder establecer el orden de los encuentros es necesaria la presinscripción en las jornadas.

Datos del evento:
Fecha: Martes, 14 de octubre
Hora: 16:00 a 18:00 horas
Lugar: Sala de usos múltiples do COAG – Vigo. Rúa Doctor Cadaval, 5

Programa:
15: 50 horas. Llegada de empresarios y arquitectos

16:00 horas. Explicación de los encuentros
– Cada arquitecto mantendrá un encuentro de 15 minutos con una empresa del Cluster da Madeira de Galicia con el objetivo de conocer el trabajo que desarrolla cada uno y tener el contacto
– Habrá un cartel en el que se detallen los encuentros planeados y el lugar que debe ocupar cada uno
– Para agilizar cada encuentro, es aconsejable que cada parte lleve bien estructurado el contenido que quiere exponer para no dispersarse

18:00 horas. Fin de la jornada

más información e inscripciones aquí

 

Compartir