Tal e como se anuncia na Circular 11 2018, está dispoñible a documentación aprobada pola Xunta de Goberno para someter a votación na Xunta Xeral ordinaria do vindeiro 31 de maio.

Está dispoñible no Panel de Servizos, no epígrafe de Xuntas Xerais.