Curso de introducción oa Informe de Avaliación do Edificio. Vigo.

27 Abr 2015

A Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organizará os próximos 13 e 14 de maio de 2.015 en colaboración coa Consultoría de formación AulaDOMUS un curso de Introdución ao Informe de Avaliación do Edificio .

O curso está orientado principalmente a aqueles profesionais da Arquitectura e sector da Edificación que pretenden actualizar, complementar e perfeccionar os coñecementos de Inspección Técnica de Edificios conforme á nova Lei 8/2013: de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas. Este curso tamén está dirixido a todos aqueles técnicos da construción que desexan enfocar a súa actividade profesional cara á realización de Informes de Avaliación de Edificios, tanto aos que están a reorientar a súa actividade como a aqueles que inician a súa andaina profesional. Abordarase o estudo do Informe de Avaliación de edificios particularizando na segunda sesión a súa aplicación práctica no Concello de Vigo.

Máis información nos seguintes enlaces:

Máis información e inscrición

Trìptico

………

Curso de introducción al Informe de Evaluación de Edificios. Vigo.

La Delegación de Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organizará los próximos 13 y 14 de mayo 2.015 en colaboración con la Consultoría de formación AulaDOMUS un curso de Introducción al Informe de Evaluación del Edificio.

El curso está orientado principalmente a aquellos profesionales de la Arquitectura y sector de la Edificación que pretenden actualizar, complementar y perfeccionar los conocimientos de Inspección Técnica de Edificios conforme a la nueva Ley 8/2013: de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Este curso también está dirigido a todos aquellos técnicos de la construcción que desean enfocar su actividad profesional hacia la realización de Informes de Evaluación de Edificios, tanto a los que están reorientando su actividad como a aquellos que inician su andadura profesional. Se abordará el estudio del Informe de Evaluación de edificios particularizando en la segunda sesión su aplicación práctica en el Concello de Vigo.

Más información en los siguientes enlaces:

Más información e inscripción

Tríptico

Compartir