Convocatoria pública de contratación de 1 praza de administrativo/a para as delegacións de A Coruña e Ferrol

7 Xul 2022

Tal e como se anuncia na Circular 16 2022, procédese á Convocatoria pública de contratación de 1 praza de administrativo/a para que preste as funcións da categoria de “administrativo” do grupo profesional III do Convenio Colectivo na delegación de A Coruña, con dispoñibilidade de prestar ademais ditas funcións na delegación de Ferrol indistintamente.

Pode consultarse esta convocatoria no seguinte enlace: Circular 16 2022 Secretaria

Compartir