Convocatoria contratación para actualización de normativa técnica e de urbanismo

19 Out 2018

Tal e como se anuncia na Circular 21 2018, procédese á Convocatoria dun proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun/dunha arquitecto/a para realizar traballos vinculados á actualización de normativa técnica e de urbanismo.

Enlace á Circular.


Convocatoria para actualización de normativa técnica y de urbanismo

Convocatoria de un proceso de selección para la contratación, en régimen de arrendamiento de servicios, de un/una arquitecto/la para realizar trabajos vinculados a la actualización de normativa técnica y de urbanismo.

Enlace a la Circular.

Compartir