Apertura do prazo para a configuración da colexiación 2020

20 Dec 2019

Infórmase que, segundo se indica na Circular 26 2019, está aberto o prazo para a configuración da colexiación para o exercicio 2020, que rematará o 26 de xaneiro.

Pode atoparse máis información no seguinte ENLACE.


Apertura del plazo para la configuración de la colegiación 2020

Se informa que, según se indica en la Circular 26 2019, está abierto el plazo para la configuración de la colegiación para el ejercicio 2020, que finalizará el 26 de enero.

Puede encontrarse más información en el siguiente ENLACE.

Compartir