Álvaro Siza, Premio Nacional de Arquitectura 2019

8 Nov 2019

A proposta do COAG e co apoio do CSCAE, ven de ser anunciada a concesión do Premio Nacional de Arquitectura 2019 ao arquitecto Álvaro Siza.

A Xunta de Goberno adoptou o acordo de propoñer a súa candidatura por entendela como un merecido recoñecemento á súa longa traxectoria profesional, así como á súa extraordinaria contribución ao enriquecemento da Arquitectura e o Urbanismo no noso país, e especialmente no territorio galego.

De carácter anual, o Premio Nacional de Arquitectura, galardón con máis de oitenta anos de antigüidade, desde1930, ten por finalidade “render testemuño de admiración a unha persoa física ou entidade con personalidade xurídica que, co seu traballo ou co conxunto da súa obra, contribúa ou contribuíse de forma extraordinaria ao enriquecemento dos aspectos sociais, tecnolóxicos e sustentables da Arquitectura ou o Urbanismo español dentro e fóra das nosas fronteiras”. O Premio Nacional de Arquitectura, dotado con 60.000 euros, é promovido polo Ministerio de Fomento.


Álvaro Siza, Premio Nacional de Arquitectura 2019

A propuesta del COAG y con el apoyo del CSCAE, acaba de ser anunciada la concesión del Premio Nacional de Arquitectura 2019 al arquitecto Álvaro Siza.

La Xunta de Gobierno adoptó el acuerdo de proponer su candidatura por entenderla como un merecido reconocimiento a su larga trayectoria profesional, así como a su extraordinaria contribución al enriquecimiento de la Arquitectura y el Urbanismo en nuestro país, y especialmente en el territorio gallego.

De carácter anual, el Premio Nacional de Arquitectura, galardón con más de ochenta años de antigüedad, desde1930, tiene por finalidad “rendir testimonio de admiración a una persona física o entidad con personalidad jurídica que, con su trabajo o con el conjunto de su obra, contribuya o haya contribuido de forma extraordinaria al enriquecimiento de los aspectos sociales, tecnológicos y sostenibles de la Arquitectura o el Urbanismo español dentro y fuera de nuestras fronteras”. El Premio Nacional de Arquitectura, dotado con 60.000 euros, es promovido por el Ministerio de Fomento.

Compartir